Bài đăng

'Người dân yêu cầu có sổ hồng là chính đáng'